Nieruchomości

Kancelaria Radcy Prawnego Jan Cichoń świadczy usługi w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa lokalowego, w tym w szczególności:

 • prawa spółdzielczego
 • prawnych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • zakupu nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości
 • najmu nieruchomości
 • wynajmu nieruchomości
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości
 • ochrony praw lokatorów
 • podziału nieruchomości
 • regulacji granic nieruchomości
 • odszkodwania za wywłaszczenie nieruchomości
 • odszkodowania za usytuowanie urządzeń przesyłowych
 • opłat adiacenckich
 • studiów kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • pozwoleń na budowę
 • samowoli budowlanych
 • zmiany przeznaczenia nieruchomości
 • rent planistycznych
 • odszkodwań za zmniejszenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z zakupem nieruchomości
 • postępowań kontrolnych i sporów z organami podatkowymi w zakresie dotyczącym nabywania nieruchomości

Kancelaria podjęła się prowadzenia następujących spraw:

 1. Kancelaria na zlecenie Klienta przeanalizowała treść umowy przedwstępnej dotyczącej zobowiązania do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży tego lokalu, zawieranej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Do transakcji nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. Ustawa Deweloperska).  W ramach wsparcia prawnego Kancelaria zaproponowała wprowadzenia do umowy szereg zapisów zwiększających bezpieczeństwo prawne Kupującego, dokonała szeregu wyjaśnień dla Klienta w zakresie zapsiów budzących jego wątpliwości,  a także przeanalizowała stan prawny nieruchomości.
 2. Kancelaria na zlecenie Klienta przeanalizowała treść umowy deweloperskiej i przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (garażu wielostanowiskowym). Umowa była zawierana na podstawie przepsiów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. Ustawa Deweloperska) - w zakresie umowy deweloperskiej, a także przepisy Kodeksu cywilnego - w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży. Kancelaria sprawdziła zgodność zapisów umowy z przepsiami Ustawy Deweloperskiej oraz Kodeksu cywilnego, a także zaproponowała szereg zmian doprecyzowujących treśc zobowiązań kontraktowych oraz zwiększających bezpieczeństwo prawne Kupującego. Kancelaria udzieliła także wsparcia prawnego w zakresie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości oraz udzieliła Klientom szeregu wyjaśnień dotyczących poszczególnych klauzul umownych.
 3. Kancelaria na zlecenie Klienta przeanalizowała wezwanie do przedstawienia informacji o stanie kupionego lokalu mieszkalnego, wystosowanego do Klienta przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu sprawdzającym dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych. Kancelaria udzieliła Klientowi wszechstronnego wsparcia prawnego w przygotowaniu odpowiedzi do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w tym analizy załączanego materiału dowodowego.

Korzystając ze strony Kancelarii zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej informacji o celu ich użycia i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.